Historique

Een golf in de Pede Vallei…Wanneer een droom werkelijkheid wordt

Alles begint in september 1987 met de oprichting van de vzw Royal Amicale Anderlecht Golf Club, onder initiatief van de Heer Gil Cornet, Stichtend Voorzitter. Deze vzw heeft als voorwerp de promotie van golf praktijk en ontspanning. De juridische bouw wordt aangevuld in januari 1989.

Na het ondertekenen van een erfpachtovereenkomst met de gemeente, vindt het ontwerp een eerste uitvoering met de inhuldiging, in mei 1988, van een twee niveau driving range met veertig oefentapijten.Volgen dan, in februari 1989 de opening van de eerste Club-House, uitbreiding van het gebouw van de Royal Amicale AnderlechtTennis Club; in mei 1989, de oprichting, door de raad van Bestuur, van verschillende comités belast met de organisatie van vrije tijd en sportieve ontmoetingen, in mei 1989 gebeurd er ook inhuldiging van de eerste 9 holes.

Gedurende jaar 1990 worden de zaken jammer genoeg moeilijk, door een gebrek aan strengheid in het beheer, gekoppeld aan de omvang van de eerste investeringen, met tot gevolg, in november 1990, de onder voogdij plaatsing. Gelukkig werd de Club in januari 1991 overgenomen door de twee golf gepassionneerd beleggers.

Beide brengen eerst een evenwicht in de financiële toestand en ontwerpen daarna een belangrijk investeringsplan met de aankoop van machines, grond, beplantingen,…Dit loopt uit tot de inhuldiging, op 26 juni 1993, van de 18 holes baan waarvan wij vandaag genieten.

De uitbreiding van de golf en de stijging van het aantal leden heeft als gevolg dat de Club-House niet meer voldoet aan de stijgende eisen. De Club neemt dan de beslissing van een bijkomende investering die leidt tot de inhuldiging, in juli 1994, van de huidige Club-House.

Gedurende die jaren verfijnt de Club zijn organisatie. Het Sportcomité blijft verantwoordelijk voor alle golfkompetities en daarnaast worden de Ladies, Senioren en Men secties gesticht, alsook een Baan comité. Deze comités fungeren als een relais tussen de leden en de de Club, met als doel een voortdurende verbetering van de kwaliteit  van de baan, van de omgeving en van het gebouw.

De feesten van de twintigste verjaardag, in mei 2008, bevestigen de belangrijke plaats van de « city golf » van Anderlecht in het kader van de Koninklijke Belgische Golf Federatie. Sinds 2008 worden constante investeringenzowel toegekend op het terrein, als op het niveau van de trainingsinstallaties. De volgende decennia beloven een mooietoekomst aan de Royal Amicale Anderlecht Golf Club.